Om Oslo Padelklubb

Oslo Padelklubb er en idrettsforening som gjennom padel arbeider for å muliggjøre bevegelsesglede og fellesskap for medlemmene i klubben. Vår visjon er den samme som hos den norske idrettsforbundet, nemlig å få flest mulig til å være aktive så lenge som mulig. Vi kommer til å legge ekstra vekt på målgruppen barn og unge.

Aktivitetene innen Oslo Padelklubb har deltakelse, glede og engasjement som stikkord. Alle som ønsker og følger klubbens retningslinjer skal kunne delta ut fra sine forutsetninger, uavhengig av sportslig, økonomisk, religiøs, etnisk opprinnelse, alder, kjønn eller seksuell legning. Vi ser det som ekstremt viktig at alle medlemmer får mulighet til å føle tilhørighet og blir behandlet på en respektfull måte. Glede og engasjement skal gjenspeile klubben, både på og utenfor padelbanen!

Vår visjon

Vår visjon er om å gjøre padel til en folkesport og gjennom det grunnlaget lage en klubb som har best mulig aktivitet også barn og unge. Alle skal gis like muligheter og forutsetninger til å drive og lede idrett. Det krever at ressursene fordeles likt og rettferdig. Alle skal ha tilgang til kompetente trenere og ledere samt like vilkår for trening og konkurranse.

Kvinner og menn skal ha lik innflytelse i beslutninger som angår klubben. Klubbens mål er at fordelingen i styret skal være lik.

Likestillingsperspektivet skal innarbeides i den daglige driften og gjenspeile alle virksomhetsområder.

I OPK jobber vi aktivt for at ALLE i klubben skal føle seg rettferdig behandlet. Oslo Padelklubb er ikke bare et sted for å spille padel, det er et sted for å møte nye venner og bli en del av et fantastisk sosialt miljø. Vi arrangerer jevnlig turneringer, arrangementer og sosiale sammenkomster hvor du kan knytte bånd med likesinnede mennesker.

Forretningsmål

Likestillingsmål

Likestilling i idretten er en forutsetning for vellykket idrettsutvikling. Likestillingsperspektivet skal inkluderes på alle nivåer, alle beslutninger og i alle aktiviteter.

Fremtidsplaner

Årsmelding 2022 og mål for 2023

I løpet av høsten 2022 planlegger vi å starte treningsgrupper for barn og unge hvor aktivitetene blir bygget opp med ideelle trenere som ble trent internt og via NTF.

​OSLO Padelklubb skal være «hovedstad» for barne- og ungdomsutvikling innen padel. Klubben skal ha de beste forutsetningene både spillemessig med tanke på baner og andre treningsrom, men også utviklingsmessig de beste trenere og ledere.

Barn og ungdomsaktiviteter

Vi kommer til å tilby god opplæring når vi starter med barn og ungdomsaktiviteter. Vi følger kørekkefølgen til vi finner en god «match» for å få så jevne og velfungerende treningsgrupper som mulig. Vi tar også i størst mulig grad hensyn til de øvrige ønsker fra barna/juniorene og foreldrene. For at en ny gruppe skal startes, eller for at grupper skal fortsette, kreves det alltid at vi har ressurser tilgjengelig i form av baneetid og trenere.

Mer info kommer snart. Følg med!

Sosiale Medier

Formålet med sosiale medier er å kunne markedsføre klubben vår på en enkel måte ved å publisere bilder og innlegg.

BLI SPONSOR?

Oslo Padelklubb søker flere som ønsker å være med som sponsor eller samarbeidspartner. Er dette av interesse for deg eller din bedrift, ta kontakt med oss; e-post: info@oslo-padel.no